Përmban yndyrë lipid nivelet e lipideve në gjak


Kryesore Karakteristika lipide Ky njeri rimbushje energjisë në kohë të vështira për të. Funksion i lipide (nga lipozomeve grekë) nivelet e paraqitur në formën e lipideve triglycerides dhe kolesterolit. Lipide janë të lidhura funksionalisht me proteina të caktuara; komponimet e tilla janë quajtur lypoproteydamy "yndyrë proteina" nivelet. Kryesore lipoproteina Serum ndarë në fraksione të vogla:

  • hylomikrony;

  • lipoproteina me densitet shumë të ulët (VLDL)

  • lipoprotein densitet të ulët (LDL);

  • lipoprotein densitet të lartë (HDL).

Chylomicrons përbëhet nga proteina (0,5-2,5%) dhe triglicerideve (85-90%). Normalisht ata janë të përcaktuara vetëm në gjakun e foshnjave, pas të ushqyerit. Në litoproteidah triglicerideve densitet shumë të ulët është 50-80%, 20-50% proteina.

Përfshira në përqëndrime të ulëta në plazmën e gjakut, merret me stomak bosh. Niveli i lipideve densitet të ulët përmban 60-80% të serum kolesterolit. Normalisht lipoprotein - një nivele kryesore fraksion lipoprotein. Niveli i lipoprotein densitet të lartë, është gjithashtu një komponent normal i plazmës së gjakut.   

Analiza biokimike të gjakut dhe transkripti i saj