Nitrateve në urinë-1


Normalisht nuk nitrateve në urinë.

Nitrateve në urinë ato paraqiten, zakonisht nëse ka bakteret në urinës, i cili nga ana tregojnë infeksione të sistemit urinar.

Nitratet mungon në urinë normale. Në urinë, ata janë të organizuar me nitrate gjenezën e ushqimeve nga bakteret, nëse urina për të paktën 4 orë ishte në fshikëz.

Infeksion të traktit urinar ndryshon në popullsi të ndryshme, në varësi të moshës dhe gjinisë.

Një test pozitiv për nitrateve tregon se bakteret e pranishme në urinë në sasi të mëdha.