Natriumi në urinë


Vlera e natriumit në urinë 130,5-260,0 mg / ditë.

Normalisht, sasia e sodiumit rrjedh nga urina duhet të jetë afërsisht 0,345 gram më pak, të ardhurat nga ushqimi.

Tërheqja sodium sekretim varet nga numri i sodiumit në ushqim, kështu  Shkalla e natriumit në urinë maten me e duhur dietë të qëndrueshëm të ngurtë që përmban rreth 2.3 gram sodium (në ditë).