Kalciumi në urinë


Shkalla e kalciumit në urinë analizë biokimike në kushte normale 2, 5-6,25 mg / ditë. Kur dietë beskaltsyevom: 1,2-3,7 mg / ditë (50-150mh / ditë).

Ky tregues është raporti i konsumit kalcium me ushqim, kështu që 3 ditë para analizave biokimike e urinës kalciumit nuk mund të përdorin qumësht dhe produktet e djathit përmbajnë kalcium.

Tërheqja sekretim kalciumit rritet pothuajse gjithmonë, kur në ngriti serum kalcium.

Në fakt, kalcium është vërejtur në karakteristikat e larta gjëndra parathyroid.