Azotit në urinë-1


Treguesit azotit në urinë

428,4-1213,7 mg Përgjithshëm / ditë;
amino-7,14-30,0 mg / ditë;
amoniak-35,7-71,4 mg / ditë.

Në një azotit normal person i shëndetshëm në urinë tejkalon 20 g, duke përfshirë shumicën e azotit 80% ure, rreth 5% e azotit amoniak, një tjetër është: 1.5 urinës, bazat purine 0.2%, kreatinina - 2%, acid hipurova. 0.5% -  

Rritja e azotit në urinë

 • helmimi fosfor
 • Formimi transudate i eksudate,
 • sëmundje febrile
 • diabet

Reduktimi i azotit urinar vërejtur në rastet e mëposhtme:

 • Sëmundje të veshkave
 • sëmundje zemre
 • Kushtet e ethshme
 • ushqimor distrofia
 • diarre
 • ënjtje
 • Sëmundjet metabolike