Uzi gjatë shtatzënisë


Në klinikë obstetrik, ultrazërit ndihmon të përcaktojë moshën gestational dhe vendndodhjen e fetusit, vonuar zhvillimin e saj dhe keqformime kongjenitale, të vendosur zhvillimin shtatzënisë, abort ose një pjesë.

Një studim tregoi se në qoftë se një Ultratingull gjatë shtatzënisë 10 herë, fëmijët mund të lindin me peshë më të vogël, por efektet e tjera të dëmshme janë gjetur.

Ndoshta kjo ishte për shkak se fetusi është shumë e ndjeshme ndaj ndikimeve të jashtme, me ultratinguj shpërndarja përgjigje stresi fetusit është, nuk bën asnjë ndikim negativ në zhvillimin e indeve.