Diagnoza radioizotopi


Njohja e ndryshimeve patologjike në trupin e njeriut duke përdorur komponimet radioaktive merr diagnozë radioizotopi.

Radioizotopi diagnozë - një diagnozë të bazuar në zbulimin dhe matjen e rrezatimit nga përgatitjeve trupit imponuar. Me preparateve radiofarmaceutike studiojnë funksionimin e organeve dhe sistemeve, metabolizmin, shpejtësia e gjakut dhe të proceseve të tjera.

Në radioisotope diagnoza duke përdorur dy metoda:

1) Pacienti është injektuar preparateve radiofarmaceutike me studimin e mëtejshëm të lëvizjes ose përqendrimet në organet dhe indet e ndryshme.

2) Në një studim provëz të gjakut është substanca shtuar emërtuar, vlerësimin bashkëveprimin e tyre. Kjo është një provë shqyrtimit për zbulimin e hershëm të sëmundjeve të ndryshme në kontigjentin pafundësisht të madh të njerëzve.

Kundërindikimet për diagnozën radioisotope


Ekzistojnë gjashtë metoda kryesore të diagnozës radioisotope: radiometry klinike, radiografi, radiometry gjithë scan trupi dhe scintigraphy, përcaktimi i mostrave biologjike radioaktivitetit, studimi radioizotopi mostrat biologjike në vitro.

Kundërindikimet për hulumtime radioisotope Jo, nuk janë vetëm disa kufizime. Me rëndësi të madhe është krahasimi i të dhënave radioisotope, X-ray dhe ultratinguj.