Audiometry dëgjimi 1


Audiometry. Matja e ashpërsisë së dëgjimit, që dëgjimi ndjeshmëri për tingujt e lartësi të ndryshme të trupit. Ajo përbëhet kryesisht në mbajtjen fuqinë më të vogël të shëndoshë, në të cilën ai e kishte dëgjuar. Metoda më e thjeshtë dhe të arritshme Seanca audyometryy fjalim. Përparësia e saj është aftësia për të kryer një studim pa instrumente të veçanta, përveç kësaj, kjo metodë korrespondon me rolin themelor të funksionit auditory - një mjet komunikimi verbal.

Seanca Audiometry duke përdorur tri metoda kryesore: studimin e gjuhës dëgjimit, forks akordim, audiometers.

Seanca normat normale audyometryy


Dëgjimi është konsideruar normale perceptimi pëshpëriti fjalim në një distancë prej 6 metrash.

Kur përdorni pajisje Rezultatet e hulumtimit kanë hyrë në një formë: Kjo audiogramin jep një ide të shkallës së humbjes dhe lokalizimin e plagë dëgjimit.